THỰC HÀNH TIẾT KIỆM - CHI PHÍ HỢP LÝ - HIỆU QUẢ TỐI ĐA ! ----- Từ ngày 8/4/2019, Vui lòng truy cập vào địa chỉ http://eoffice.dic.vn để nhận công văn và đăng ký Văn phòng phẩm, đăng ký xe công vụ, đăng ký phòng họp. Trân trọng!
CÔNG VĂN DIC CORP
Đơn vị thiết kế: BỘ PHẬN CNTT - DIC CORP (ĐT: 0254-3859248 - FAX: 0254-3560712)