THỰC HÀNH TIẾT KIỆM - CHI PHÍ HỢP LÝ - HIỆU QUẢ TỐI ĐA !
CÔNG VĂN DIC CORP
1 - P.TGĐ - Đặng Xuân Hướng (0)
2 - Đoàn Thanh niên (8)
3 - Ban QLDA DIC Đồng Nai (0)
4 - Ban QLDA Phát triển BĐS Du Lịch DIC(0)
5 - Ban QLDA ATA (1)
6 - Công ty CP DIC Sport (0)
7 - Ban QLDA Miền Tây (0)
8 - Ban biệt phái DIC Phương Nam (0)
9 - BCĐ Khu CVVH & ĐTM Bàu Trũng (0)
10 - Công ty CP DIC T&T (8)
11 - Công ty CP DIC Bê Tông (3)
12 - Công ty CP DIC Vật Liệu (1)
13 - Công ty CP DIC Số 2 (0)
14 - Công ty CP DIC Số 1 (2)
15 - Công ty CP DIC Số 4 (0)
16 - Công ty CP DIC RESCO (2)
17 - Công ty CP DIC INTRACO (0)
18 - Công ty CP DIC MICEN (10)
19 - Công ty CP DIC ANH EM (2)
20 - Công ty CP DIC Thanh Bình (7)
21 - Công ty CP DIC Phương Nam (0)
22 - Công ty CP DIC Hội An (2)
23 - Công ty CP DIC Miền Đông(2)
24 - Công ty CP DIC Phương Bắc(65)
25 - BQL các DA DIC Miền Bắc(1)
26 - Chi Nhánh DIC tại Hà Nội (5)
27 - Chi Nhánh DIC tại Vĩnh Phúc (0)
28 - Công ty TNHH DIC Bình Minh (0)
Đơn vị thiết kế: BỘ PHẬN CNTT - DIC CORP (ĐT: 064-3859248 - FAX: 0643-560712)